FUNDACJA

Fundacja Fiducia

Fundacja została powołana przez Grupę Cavatina w celu realizowania szeroko rozumianej działalności upowszechniającej wiedzę o muzyce i jej miejscu w świecie. Jako podmiot posiadający osobowość prawną Fundacja Fiducia jest oficjalnym operatorem sali koncertowej oraz studia nagrań.

FUNDACJA

Fundacja Fiducia

Fundacja została powołana przez Grupę Cavatina w celu realizowania szeroko rozumianej działalności upowszechniającej wiedzę o muzyce i jej miejscu w świecie. Jako podmiot posiadający osobowość prawną Fundacja Fiducia jest oficjalnym operatorem sali koncertowej oraz studia nagrań.

Informacja o otrzymanych darowiznach

Działając w drodze wykonania obowiązku wskazanego w postanowieniach Ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku – o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. , poz 1036 ze zmianami) – vide Art. 18 ust 1 e* Ustawy, Zarząd Fundacji Fiducia z siedzibą w Krakowie podaje do publicznej wiadomości informacje o ogólnej kwocie jednostkowych darowizn otrzymanych w roku 2020 oraz celu, na który zostały przeznaczone.

Podanie danych jest dobrowolne. Zostawiając swoje dane wyrażasz zgodę na prowadzenie marketingu bezpośredniego oraz otrzymywanie informacji handlowej od Fundacji Fiduacia jak i przez podmioty współpracujące w programach partnerskich za pomocą środków komunikacji elektronicznej przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących.

Administratorem danych jest Fundacja Fiducia z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 28B, 30-552 Kraków. Podanie danych jest dobrowolne. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania jak również do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia działań marketingowych oraz otrzymywania ofert dotyczących produktów i świadczonych usług od Fundacji Fiducia oraz podmiotów współpracujących.

Kontakt