RODO

Od 25 maja 2018 r. w Unii Europejskiej stosujemy przepisy Rozporządzenia Ogólnego o Danych Osobowych (RODO), czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

W związku z tym chcemy poinformować Państwa o tym, jak chronimy i przetwarzamy Państwa dane osobowe i jakie w związku z tym przysługują Państwu uprawnienia.

Prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją.

Klauzula informacyjna dla klientów / kontrahentów

Zobacz

Klauzula informacyjna dla osób wyznaczonych do kontaktu przez klientów / kontrahentów

Zobacz

Klauzula informacyjna dla osób kupujących bilety na wydarzenia organizowane przez Cavatina Hall

Zobacz

Klauzula informacyjna dla osób korzystających z formularza kontaktowego

Zobacz

Klauzula informacyjna – w związku z akceptacją plików cookies

Zobacz

Klauzula informacyjna – media społecznościowe (Facebook, Instagram)

Zobacz

Klauzula informacyjna – media społecznościowe (LinkedIn)

Zobacz

Klauzula informacyjna – media społecznościowe (Twitter)

Zobacz

Klauzula informacyjna – media społecznościowe (YouTube)

Zobacz

Polityka prywatności

Zobacz